Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren

 

Juniorprofessor

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren Fachgruppe

Juniorprofessor Priv.-Doz. Dr.-Ing. Hauke Joachim Springer

MuW
Juniorprofessor Dr.-Ing. Wolfgang Rheinheimer MuW
Juniorprofessorin Dr. rer. nat. Nicole Richter GuG
Juniorprofessorin Dr. rer. nat. Sakura Yamamura GuG