Nanograin-glass dual-phasic, elasto-flexible, fatigue-tolerant, and heat-insulating ceramic sponges at large scales

Li, Lei; Jia, Chao; Liu, Ying; Fang, Ben; Zhu, Wenqing; Li, Xiaoyan; Schaefer, Laura-Alena; Li, Ziwei; Zhang, Fangshu; Feng, Xuning; Hussain, Naveed; Xi, Xiaoqin; Wang, Dong; Lin, Yuan-Hua (Corresponding author); Wei, Xiaoding (Corresponding author); Wu, Hui (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science (2022)
Fachzeitschriftenartikel

In: Materials today
Band: 54
Seite(n)/Artikel-Nr.: 72-82

Einrichtungen

  • Fachgruppe für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik [520000]

Identifikationsnummern